LIDZIA DOBRZE WIE JAK PIERWSZEJ POMOCY UDZIELA SIĘ

Lidzia z grupy Motyli pięknie zaprezentowała wiedzę i umiejętności
naszych przedszkolaków na konkursie organizowanym przez PM1: „Będziński
przedszkolak dobrze wie, jak pierwszej pomocy udziela się”.