GRATULACJE DLA ZOSI

ZOFIA  z grupy MOTYLKI zdobyła nagrodę Grand Prix  w ogólnopolskim
konkursie plastycznym pt. „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy w oczach
dziecka” zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Będzinie.
Honorowy Patronat nad konkursem objęła Pani Krystyna Brzechwa – córka
poety, absolwentka ASP w Warszawie oraz Prezydent Miasta Będzin!
SERDECZNIE GRATULUJEMY
i życzymy dalszych sukcesów!