Żabki


Nauczyciele

Renata Gąsior
Agnieszka Piekarczyk
Justyna Grzywocz
 
religia: Zofia Dąbek
język angielski: Magdalena Wiórkowska

Żabki to grupa integracyjna, do której uczęszczają dzieci  czteroletnie i pięcioletnie.

To grupa dzieci ciekawych świata i interesujących się wszystkim co ich otacza. Każdy dzień w naszej grupie wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi, co sprawia, że uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, dzięki czemu dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności oraz rozwijają swoje zainteresowania. Wspólnie śpiewamy, tańczymy, uczymy się wierszyków, słuchamy opowiadań. Podczas zajęć plastyczno-technicznych rysujemy, malujemy, wycinamy, wyklejamy. Chętnie uczymy się podstaw matematyki według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Liczymy na konkretach, układamy rytmy, ćwiczymy orientację w przestrzeni. Kształcimy nasze zmysły poprzez zabawy sensoryczne w sali doświadczania świata.

Realizujemy programy autorskie: „Przedszkolni matematycy”, „Magiczna moc bajek”, „Sensoryka dla smyka”. Bierzemy także udział w wielu projektach, z których najważniejsze to: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”, Międzynarodowy Projekt  Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”. Z radością chodzimy  na spacery i chętnie wyjeżdżamy na przedszkolne wycieczki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym sprawiają nam dużo radości. Czas spędzony w przedszkolu nigdy nam się nie dłuży, bo zawsze dzieje się tutaj coś ciekawego.