MOTYLE OBCHODZĄ DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

W ramach realizacji działań na rzecz udostępniania kanonu i założeń
edukacji klasycznej w grupie Motylki z okazji Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego odbyły się zajęcia językowe z wykorzystaniem tablicy
multimedialnej, pt. „Mówimy wyraźnie”. Dzieci w zabawowy sposób
przekonały sięo konieczności dbania o język ojczysty. Poszerzyły swoją
świadomość językową poprzez wiersz i piosenkę, zabawę rytmiczną,
ćwiczenia logopedyczne – „łamańce językowe” i rebusy.