NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.  Z racji faktu, że przedszkole jest placówką integracyjną, planujemy wzbogacić  nasza biblioteczkę o pozycje przybliżające dzieciom tematykę niepełnosprawności, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na drugiego człowieka, radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych. Od 2016 roku placówka nosi imię UNICEFF i angażuje się w akcje charytatywne na rzecz dzieci w Afryce. Chcielibyśmy zakupić książki ułatwiające  naszym wychowankom poznane fauny i flory kontynentu afrykańskiego oraz  opowiadające o życiu dzieci w krajach afrykańskich.