Nasze Przedszkole

W naszej placówce funkcjonuje 5 oddziałów, w tym 2 integracyjne.
Stwarzamy optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju każdego dziecka,
bo dla nas wszystkie dzieci są WYJĄTKOWE! Pamiętajmy, że nie ma dziecka
złego, gorszego … jest po prostu CZŁOWIEK!
Okres przedszkolny to dla dziecka fascynująca podróż, pełna wielkich
odkryć, fantastycznych wrażeń, a także nowych doświadczeń. Promowanie
wartości wychowania przedszkolnego ma na celu pokazanie, jak ważna jest
edukacja przedszkolna w życiu każdego dziecka. Nasze przedszkole promuje
wartości wychowania przedszkolnego poprzez różnego rodzaju działania. Są
to przede wszystkim zajęcia otwarte, spotkania adaptacyjne, wspólne
imprezy i uroczystości, akcje charytatywne, działania zdrowotne i
proekologiczne, udział dzieci w przedstawieniach teatralnych,
prezentacjach, występach, festynach. Przykładem promowania wartości
wychowania przedszkolnego przez nasze przedszkole jest również udział
dzieci w konkursach, organizowanie wyjść edukacyjnychi wycieczek,
współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (biblioteką, innymi
przedszkolami, szkołami, policją, teatrem, strażą miejska, ośrodkiem
zdrowia), a także pedagogizacja rodziców. Oprócz powyższych sposobów
promowania wartości wychowania przedszkolnego, nasze przedszkole na
bieżąco informuje rodziców o wydarzeniach, propozycjach oraz ofercie
edukacyjnej. Dzieje się to za pośrednictwem systematycznie
uaktualnianiej strony internetowej, tablicy informacyjnej, zebrań
grupowych i kontaktów indywidualnych. Nasza placówka bardzo ceni sobie
te wszystkie formy promowania wartości wychowania przedszkolnego,
ponieważpozwalają one pokazać, że przedszkole nie tylko uczy,kształci i
wychowuje, ale też odkrywa i rozwija talenty dzieci. Nasze przedszkole
jest placówką otwartą na potrzeby dzieci, dlatego już od pierwszych
dni oferuje naszym podopiecznym wiele atrakcji tj. spotkania z ciekawymi
ludźmi, zabawy w teatr, spotkania z książką w bibliotece, zajęcia
językowe oraz zajęcia cykliczne: „Kolorowe dni”, „Kuchrakowo”, „Każdy
jest kimś wyjątkowym”, „Rodzic – żywa książka”, „Rodzice czytają nam
bajeczki”. Poprzez te wszystkie działania rodzice obecnychi przyszłych
przedszkolaków, a także środowisko lokalne mają okazję zobaczyć efekty
działalności naszej placówki, która promując wartości wychowania
przedszkolnego kształtuje pozytywne postawy przedszkolaków.