Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

12  czerwca 2023 r. odbyła się Olimpiada Sportowa Przedszkolaków, której organizatorem było Przedszkole Miejskie nr 6 oraz Szkoła Podstawowa nr 4 pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Pana Łukasza Komoniewskiego.
Celem Olimpiady Sportowej Przedszkolaków była integracja środowiska przedszkolnego oraz propagowanie zdrowego stylu życia i upowszechnianie zasady „fair play” podczas rywalizacji sportowej.
Do wspólnej rywalizacji przystąpiło 12 drużyn z będzińskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Dzieci mierzyły swoje siły w konkurencjach sportowych. Podczas zawodów  panowała niezwykła atmosfera, gdyż wszyscy wiedzieli, że głównym celem jest połączenie rywalizacji z dobrą zabawą. W trakcie uroczystości odbyły się występy: Cheerleaderek z Przedszkola Miejskiego nr 6, Mażoretek „AZARIA” z Piekar Śląskich aktualnych Mistrzyń Polski, pokaz sztuk walki CAPOERIA z Będzina.
Po zakończeniu rywalizacji sportowych zostały ogłoszone wyniki. Pan Prezydent uhonorował dzieci medalami i dyplomami. Nie zabrakło także pamiątkowego zdjęcia.
Organizatorzy serdeczne dziękują wszystkim przedszkolakom, którzy brali udział w Olimpiadzie.