Sosnowiecka Olimpiada Sportowa Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością

Dnia 12 maja 2003r. dzieci z grup integracyjnych: ,,Żabki” i ,,Motylki” – Przedszkola Miejskiego nr 6 im. UNICEF w Będzinie pod opieką Pani Agnieszki i Pani Justynki wzięły udział w XIX Sosnowieckiej Olimpiadzie Sportowej Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością. Celem olimpiady było rozbudzenie zainteresowań sportowych dzieci z niepełnosprawnościami.
Dzieci miały możliwość wykazania się w różnych dyscyplinach  sportowych ( rzut piłką do mini kosza,
rzut woreczkiem do celu, wyścigi na pełzakach, kręgle). Udział w grach i zabawach sprawił im wiele
przyjemności a konkurencje zachęcały do zdrowej rywalizacji. Dla małych sportowców przygotowane
były liczne niespodzianki i występy artystyczne. Podsumowaniem olimpiady było uroczyste wręczenie
medali i dyplomów.