ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPIE ŻABKI

W grupie „Żabki”odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców „Jesień dookoła”.
W czasie zajęć dzieci zaprezentowały nabyte wiadomości i umiejętności z tematyki jesiennej.
Podczas zajęć wykorzystano technologię informacyjną – tablicę multimedialną.
Zajęcia przeplatane były elementami metody Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”.