DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec zaprasza wszystkie dzieci do udziału w

Andrzejkowej Dyskotece, która odbędzie się w budynku Powiatowego Młodzieżowego

Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2023 roku w godzinach 16:00-19:00.

Na uczestników czeka sporo atrakcji: zabawy z DJ-em, wróżby angielskie i polskie,

konkursy tematyczne.

Zapisy prowadzone są pod numerem 32 762 12 69 lub w sekretariacie Powiatowego

Młodzieżowego Domu Kultury.