PRÓBNA EWAKUACJA

25 września odbyły się  w przedszkolu ćwiczenia ewakuacyjne. Dzieci pod
opieką nauczycieli i pracowników przedszkola bardzo sprawnie opuściły
budynek. W miejscu wyznaczonej zbiórki miały okazję spotkać się ze
strażakami. Dodatkową atrakcja była możliwość obejrzenia wyposażenia
wozu strażackiego.